Projectmanagement kleur


Civil at Hart is door ervaringen in projectmanagement, uitvoering en werkvoorbereiding een snelle en flexibele inzetbare schakel in het gehele traject.

VoorbereidingBestek kleur


Civil at Hart verzorgt alle aspecten van de werkvoorbereiding en het tekenwerk. Bestekken en tekeningen worden conform de RAW systematiek gemaakt.

EMVI kleur
 

Civil at Hart kan aanbestedingen op basis van EMVI begeleiden. Civil at Hart heeft reeds meerdere aannemers begeleid met het aanbestedingsproces conform EMVI. 

DesignConstruct kleur
 

Civil at Hart is thuis in alle deelgebieden van de Grond,- Weg- en Waterbouw, met een affiniteit om voor elk infrastructurele inrichting een passende oplossing te vinden.

DirectieToezicht kleur


Civil at Hart houdt als directievoerder (UAV) of opzichter toezicht op de dagelijkse gang van zaken, waaronder de kwaliteit, budgetten en opleveringstermijnen.

Sportparken kleur
 

Civil at Hart is kundig op het gebied van buitensport in het ontwerpen, tekenen en bestekken schrijven van kunst- en natuurgrasvelden.